Thang inox có tay vịn MS 2001

Giá bán : 1. Thang inox tay vịn 3 bậc (117cm)= 750,000đ 2. Thang inox tay vịn 4 bậc (142cm)= 900,000đ 3. Thang inox tay vịn 5 bậc (165cm)= 1,050,000đ 4. Thang inox tay vịn 6 bậc (192cm)= 1.200,000đ 5. Thang inox tay vịn 7 bậc (217cm)= 1,350,000đ

Danh mục:

Mô tả

Thang inox có tay vịn

Hits: 32