Giảm giá!

Tủ phụ bếp gia đình MS 2126

5.000.000 

Giá bán: Tủ phụ bếp 1m2= 7.000,000đ giảm còn= 5,000,000đ Tủ phụ bếp 1m4= 8.000,000đ giảm còn= 6,000,000đ Tủ phụ bếp 1m6= 9.000,000đ giảm còn= 7,000,000đ Tủ phụ bếp 1m8= 10.000,000đ giảm còn= 8,000,000đ

Danh mục:

Mô tả

Tủ phụ bếp gia đình

Hits: 24