Giảm giá!

Giường tầng đẹp MS 2172

11.500.000 

Giá bán: 1. Giường tầng 1m2 – 1m2= 14,500,000đ giảm còn= 11.500.000đ 2. Giường tầng 1m4 – 1m4= 15,500,000đ giảm còn= 12.500.000đ 3. Giường tầng 1m6 – 1m6= 17,000,000đ giảm còn= 14.000.000đ

Mô tả

Giường tầng người lớn và trẻ em

Hits: 0